MoeP.A.R.K. 2018 REGLEMENT

MoeP.A.R.K. 2018 REGLEMENT

1. Üldine
1.1 MoeP.A.R.K. on alguse saanud Paide Gümnaasiumist. Aastatel 2003-2006 toimus sündmus Paide Gümnaasiumi moe-showna. 2007-2008 kandis sündmus nime Järvamaa koolinoorte moe-show. Aastast 2009 on MoeP.A.R.K. üle-eestiline koolinoorte moekonkurss. Alates 2011 aastast lisandus juurde uus vanuserühm, milleks on Tudengid. 
1.2 MoeP.A.R.K. valmib koostöös Paide Gümnaasiumi, Paide Avatud Noortekeskuse, Paide Kultuurikeskuse ja Paide Linnavalitsusega.

2.Osalemine
2.1 MoeP.A.R.K. 2018 toimub kolmes vanuserühmas. Noorem (7-9 klass),Vanem vanuserühm (10-12 klass) ning Tudengid, kes on kuni 26. aastased ülikoolis õppivad noored (ei tohi olla akadeemilisel puhkusel). Osaleda saavad kõik Eestimaa noored. Eelvoorus osalemiseks tuleb moeloojal saata korraldajatele fotod või kavandid kahest riidekomplektist, mis annavad aimu kollektsioonist. Kavanditele tuleb lisada ka näidismaterjalid. Ümbrikusse tuleb lisada nimi, (õppeasutus, kus õpid ning klass/kursus) vanus, telefon, e-mail ning maakond. Samuti kollektsiooni iseloomustus (50-100 sõna), mis kirjeldab materjale, valmistamistehnikat ning üldist ideed.
2.2 Kavandite esitamise tähtaeg on 22.01.2018. Finalistid valib välja 3- liikmeline žürii, hiljemalt 29.01.2018. Finalistidega võetakse ühendust. Kavandid tuleb saata Paide Gümnaasiumisse – Aiavilja tn. 3, Paide, Järvamaa, 72712, Märgusõnaga „MoeP.A.R.K.“.


2.3 Kõigi MoeP.A.R.K.i finaali pääsenud moeloojatega sõlmitakse leping, kus on kirjas täpsemad tingimused. Leping saadetakse igale moeloojale kaks nädalat enne MoeP.A.R.K.i sündmust tutvumiseks.
2.4 Esitatud kavandid ei kuulu moeloojale tagastamiseks.
2.5 Kollektsiooni autoreid võib olla maksimaalselt kaks. Võistleva kollektsiooni vanusegrupi määrab vanema autori vanus.
2.6 Igas vanuserühmas pääseb finaali valitud arv kollektsioone. Iga vanuserühma esikoha võitja saab soovi korral automaatselt MoeP.A.R.K. 2018 finaali. Kui esikoht ei soovi osaleda, siis on õigus võistelda möödunud aastal teise koha saavutanul.
2.7 Kollektsioonis on minimaalselt 5 ja maksimaalselt 10 riidekomplekti ning kollektsiooni lavaline esitlus ei tohi olla pikem kui 4 minutit.
2.8 Kaks nädalat enne võistluse toimumist ei saa enam vahetada kollektsiooni pealkirja ega autoreid. Nädal aega enne ürituse toimumist peab olema saadetud MoeP.A.R.K’ile kollektsiooni tutvustav tekst ja lisa (video, pildid vms.) Kohapeal mingit ümber muutmist ei toimu.
2.9 Juuksurid ning meigikuntsnikud tuleb moeloojatel vajadusel ise otsida. MoeP.A.R.K.i meeskond aitab moeloojaid modellide otsimisega, kui sellest on teada antud vähemalt nädal aega enne üritust.

3. Sündmuse toimumine
3.1 MoeP.A.R.K. 2018 toimub 17.märtsil kell 17.00 Paide Muusika- ja Teatrimajas. Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel teha reglemendis muudatusi.

Info moeloojatele: 
moepark.moepark@gmail.com 
5513368 (Paula Kivimäe)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar